ΒΗΜΑΤΑ

Επιλέγουμε μαζί…

ΒΗΜΑΤΑ

Ελάτε !
Θα επιλέξουμε μαζί ποιο από τα παρακάτω προγράμματα-βήματα ταιριάζει με τη δική σας ιδιοσυγκρασία. H προσέγγιση μπορεί να είναι MINDFULNESS ή LIFE-COACHING ή ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ή απλά ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ
Μαζί θα βρούμε τι μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τα βήματα σας προς μια ζωή με
ποιότητα, γαλήνη και ισορροπία.

LIFE COACHING

Αυτοβελτίωση | Προσωπική Ανάπτυξη

MINDFULNESS

Ενσυνειδητότητα | Συγκέντρωση | Ηρεμία

CAREER & BUSINESS COACHING

Επιτυχία Επαγγελματικής Διαδρομής

HEALTH & WELLBEING COACHING

Bήματα για Υγεία & Ευζωία

SOUL SUPPORT

Ψυχολογική Στήριξη | Συμβουλευτική

BODY RELAXATION

Αποφόρτιση κεφαλής, άκρων, πλάτης

WALK AND TALK

Περιπατητική Συνεδρία