Μέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη.
Περιορισμένος αριθμός θέσεων σε κάθε ομάδα

 

 4 δίωρες συναντήσεις