Ένα σεμινάριο 10 ωρών σε 5 εβδομαδιαίες συναντήσεις.