4 δίωρα

βιωματικά workshops, προσωπικές συναντήσεις ομάδας 4 -7 ατόμων.